About      Work/Items/Selection      o Cha       Contact       

Kimono Reworked

/KIM KK

Kimono dress. silk

Reworked old Kimono

Solitaires

​

​

/KIM KJ

Kimono jacket. silk

Reworked old Kimono jacket

with included asymmetric kimono belt

Solitaires

​

​

/KIM KMK

Kimono coatdress, silk

Reworked old Kimono

Solitaires

​

​

/KIM KJM

Kimono coat (both sides)

silk/linen/cotton

Reworked old Kimono 

Solitaires

​

​

​